Skip to content

07-ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนทุนเสมอภาค (ยากจนพิเศษ) รายต่อเนื่อง รอบที่ 1

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ทุนการศึกษา จากสโมสรโรตารีหมากแข้ง ครั้งที่ 7/2563

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูสาขาขาดเเคลน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่อำเภอทุ่งฝน

ประกาศถึงนักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงปิดเทอม

ประกาศแจ้งนักเรียนที่ไม่สามารถมารายงานตัวได้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประมูลเช่าร้านสวัสดิการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร

พิธีมอบทุน นักเรียนทุนเสมอภาค

การประมูลเช่าร้านสวัสดิการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร และแนวปฏิบัติการจำหน่ายสินค้าร้านสวัสดิการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

การประชุมทางไกลฯ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563