Skip to content

05-ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร

28  หมู่ 12 ต.ทุ่งฝน  อ.ทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี 41310
เบอร์โทรศัพท์ (+66) 042-268036
E-mail : thungfonwit02@gmail.com

[wpgmza id="1"]

 

ติดต่อเรา

Error: Contact form not found.