Skip to content

นายประเวศ  ฤาชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 และรับหอประชุมหลังใหม่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณะครู และนักเรียน   เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม  2561 ณ หอประชุมหลังใหม่  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร

ภายหลังเสร็จพิธีทำบุญตักบาตร  ฝ่ายบริหารและคณะครูได้ร่วมกันมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่ท่านผู้อำนวยการประเวศ  ฤาชากุล

 

กิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี)  อินทนิลเกมส์  2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ในปีนี้โรงเรียนได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมขึ้นในพฤหัสบดีที่ 7-8 ธันวาคม 2560 แบ่งเป็นทั้งหมด 4 สี ได้แก่  คณะสีแดง  คณะสีเขียว  คณะสีฟ้า  และคณะสีชมพู โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตลอดทั้งวัน