Skip to content

พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนทุ่งทุ่งฝนวิทยาคารได้จัดกิจกรรมพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่            ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นายนวมินทร์  นันตะริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โดยมีการตรวจเครื่องแต่งกาย ตรวจอุปกรณ์ต่าง ๆ        ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Credit  ภาพ โดย ชมรมเปื้อนฝุ่น.photo

ดูภาพเพิ่มเติม >>>

ใส่ความเห็น