Skip to content

วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศีกษา 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นายประเวศ ฤาชากุล ได้กำหนดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติสุนทรภู่ และพิษภัยของยาเสพติด 

Credit ภาพ โดย ชมรมเปื้อนฝุ่น.photo
 ภาพเพิ่มเติม  วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561  >>> 
ภาพเพิ่มเติม วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 >>>

 

ใส่ความเห็น