Skip to content

กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
*** วันที่ 24-28 เมษายน 2564 ***
-----------------------------------------------------------
การสมัครแบบออนไลน์สามารถสมัครได้ตั้งแต่วัน 24-28 เมษายน 2564 และนำเอกสารการสมัครส่งในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (วันมอบตัว)
สมัครได้ผ่านลิงค์หรือ QR code ด้านล่าง
ลิงค์สมัครเรียน ม.1 https://forms.gle/pkMwzfLZYNgFGkaW9
ลิงค์สมัครเรียน ม.4 https://forms.gle/EJmQg4eEkKxwrnYb9
-----------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามกลุ่มงานวิชาการได้ที่
0952262829
0887389859

หมายเหตุ : นักเรียนคนใดที่ยื่นใบสมัครไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ต้องยื่นสมัครอีกนะครับ

ใส่ความเห็น