Skip to content

แจ้งนักเรียนรับเงินค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน

แจ้งนักเรียนรับเงินค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน  ขอให้นักเรียนมาให้ตรงตามวันเวลาและสถานที่ตามที่แจ้งด้วยนะคะ

ใส่ความเห็น