Skip to content

ประกาศโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เรื่องเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยใช้รูปแบบ On-Line จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ใส่ความเห็น