Skip to content

บริจาคสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ที่อาศัยอยู่บ้านท่าช่วง ม.6 อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี กรณีปิดหมู่บ้านกักตัวในสถานการณ์โควิด (COVID-19)

ใส่ความเห็น