Skip to content

กีฬาสีภายใน อินทนิลเกมส์ ๒๕๖๐

กิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี)  อินทนิลเกมส์  2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ในปีนี้โรงเรียนได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมขึ้นในพฤหัสบดีที่ 7-8 ธันวาคม 2560 แบ่งเป็นทั้งหมด 4 สี ได้แก่  คณะสีแดง  คณะสีเขียว  คณะสีฟ้า  และคณะสีชมพู โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตลอดทั้งวัน

 

ใส่ความเห็น