Skip to content

ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดทิพย์วนาราม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา รองผู้อำนวยการ(รักษาการแทน) พร้อมคณะครู บุคลากร   ได้จัดกิจกรรมพา ตัวแทนนักเรียนในระดับชั้น ม.1 เข้าร่วมทำบุญตามประเพณี ถวายสังฑทานในวัด ณ วัดทิพย์วนาราม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและให้นักเรียนได้รู้จักการเข้าวัดทำบุญ

ดูภาพเพิ่มเติม >>>

ใส่ความเห็น