Skip to content

ประกาศรับสมัครครูธุรการ

ประกาศโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

ดาวน์โหลด
ประกาศครูธุรการ

ใส่ความเห็น